Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva a Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva si dovoľujú pozvať doktorandov na

 

Vedeckú konferenciu doktorandov 

s medzinárodnou účasťou

7. november 2019 

pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku konanú pod záštitou 

 

doc. Ing. Petra Ondrišíka, PhD. – dekana Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov 

prof. Ing. Norberta Lukáča, PhD. – dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva

prof. Ing. Dušana Igaza, PhD. – dekana Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva.

Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov dosiahnutých v rámci vedecko-výskumných aktivít doktorandov v dennej a externej forme štúdia.

Podrobné informácie sú zverejnené na stránke konferencie https://vkd.uniag.sk/home

 

Späť