Vedecká konferencia študentov na FAPZ 2019

Vedecká konferencia študentov na FAPZ 2019 sa uskutoční 25. apríla 2019 (štvrtok), s otvorením o 8:00 h v posluchárni A-01.

Prihlasovanie študentov sa uskutočňuje prostredníctvom prihlasovacieho formuláru, dostupného na webe konferencie v sekcii REGISTRÁCIA https://sites.google.com/site/sscfapz/home/registracia. Prihlásenie je potrebné uskutočniť do 31. marca 2019.

Odosielanie abstraktov sa uskutoční najneskôr do 31. marca 2019 na mail adresu svknitra@gmail.com. Šablóna abstraktu je dostupná na webe konferencie v sekcii ŠABLÓNA ABSTRAKTU https://sites.google.com/site/sscfapz/home/sablona-abstraktu

Z konferencie bude publikovaný recenzovaný e-zborník abstraktov.

Späť