Výberové prednášky

 

 

22.11. 2019 9.00 A-03 Assoc. prof. Gábor Mészáros, PhD. BOKU Vienna : Význam genomiky v šľachtení HZ

 

Späť