Tour de ERA - 25.-26. april v NITRE - HORIZONT 2020, pisanie projektov

Vážení kolegovia,

v rámci podujatí organizovaných pod spoločným názvom Tour de ERA sa v dňoch 25-26 apríla, 2019 v Kongresovom centre SPU uskutoční   seminár tematicky zameraný na program Horizont 2020 a ďalšie programy v rámci ERA, ako aj praktický celodenný workshop pod vedením odborného školiteľa, ktorého náplňou je poskytnúť účastníkom praktické rady a návody na riešenie konkrétnych problémov pri písaní projektových návrhov za účelom zvýšenia ich kvality a úspešnosti v konkurenčnom prostredí.

Program podujatia nájdete tu http://www.cvtisr.sk/buxus/docs//cvti/Tlacove_spravy/2019/Program_Tour_de_ERA_Nitra.pdf

Registrovať sa môžete na http://h2020.cvtisr.sk/registracia-tour-de-era-nitra.html?page_id=3877

Kompletné informácie na http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/projekty/narodne-projekty/sk4era/tour-de-era.html?page_id=26203&preview_type=from_menu

Späť