Termín na posielanie vedeckých príspevkov na Vedeckú konferenciu doktorandov konanú 7. novembra 2019

Vážení školitelia doktorandov,

Dovoľujeme si Vás informovať, že termín na posielanie vedeckých príspevkov na Vedeckú konferenciu doktorandov konanú 7. novembra 2019 v Nitre bol predĺžený do 31. 08. 2019.

Abstrakty určené do zborníka je potrebné poslať do 30. 09. 2019.

 

Podrobné informácie sú zverejnené na stránke konferencie https://vkd.uniag.sk/home

 

S pozdravom,

                          Organizačný výbor

Späť