Štipendium DBU v Nemecku pre absolventov Ing. stupňa štúdia.

22.02.2017 14:53:27

Štipendium DBU v Nemecku pre absolventov Ing. stupňa štúdia.

Štipendium poskytuje Nemecká nadácia pre životné prostredie - Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU) a je určené pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách s akýmkoľvek zameraním. Jediným obmedzením je zameranie/špecializácia  študenta, resp. jeho záujem o environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika...).

Štipendium umožní záujemcom zo SR 6 - 12 mesačný pobyt v Nemecku a to vo firme, výskumnom ústave, na univerzite podľa vlastného uváženia. Štipendium predstavuje pre absolventov reálnu šancu získať jedinečné a neoceniteľné pracovné skúsenosti v zahraničí a tým zvýšiť ich uplatniteľnosť na trhu práce v SR.

Online prihlášky je možné podávať od 1.5.2017 do 31.7.2017 na adrese http://dbu.de/2600.html

Nástup na stáž je od 1.2.2018. Prihlášku môžu poslať i študenti, ktorí ukončia Mgr., Ing. štúdium najneskôr do 30.7.2017 a všetci absolventi z posledných troch rokov.

Dňa 14.3.2017 o 14,00 hod. sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte UK, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, v Bratislave, miestnosť CPS+ krátky workshop o štipendiách DBU. Účasť potvrdili aj bývalí štipendisti DBU, ktorí radi zodpovedia na všetky otázky. Záujemcovia sú srdečne pozvaní, vstup je voľný.

Pozvánka na seminár DBU 2017

Späť