Pozvánka na Svetový deň chleba

  1. 16. október

Svetový deň výživy a Svetový deň chleba“

Pri príležitosti Svetového dňa výživy a Svetového dňa chleba pripadajúceho na 16. október sa dňa 7.11.2018 (streda) počas „Týždňa vedy a techniky“ uskutoční spoločná akcia Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojovFakulty biotechnológií a potravinárstva pod názvom „Chlieb náš každodenný daj nám dnes“, ktorej cieľom bude interaktívna výstava a prezentácia pekárskych výrobkov z domácej i komerčnej výroby spojených s degustáciou a poskytnutím základných informácií o význame chleba a pečiva vo výžive človeka, nutričnom zložení týchto výrobkov, spotrebe u nás a vo svete, technológii výroby, ako aj rôzne zaujímavosti, recepty, ukážky využitia chleba a pekárskych výrobkov v domácnostiach, na spoločenských akciách a pod. V prípade záujmu bude súčasťou akcie aj antropometrické meranie zloženia tela účastníkov podujatia spojené s nutričnou analýzou.

Miesto konania: priestor pod aulou SPU

Dátum konania podujatia: 7.11.2018 od 8:30 hod.

Organizátori:

Za FAPZ – Ing. Martina Gažarová, PhD. (Katedra výživy ľudí)

Za FBP – Ing. Anna Kolesárová, PhD. (Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov)

Spoluorganizátori:

  • členovia zúčastnených katedier
  • študenti 1. a 2. ročníka (Ing.) študijného programu Výživa ľudí
  • študenti 1. a 2. ročníka (Bc.) študijného programu Potraviny a technológie v gastronómii

V rámci podujatia sa môžete tešiť na:

  • prezentáciu rôznych druhov chleba a pekárskych výrobkov pripravených na Katedre skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP
  • prezentáciu sponzorských výrobkov z komerčných i súkromných pekární (aj z radov študentov)
  • prezentáciu rôznych druhov chleba z domácej produkcie...

 

Tešíme sa na Vás!

Späť