Platné výsledky volieb do AS FAPZ a AS SPU v Nitre.

  

Predseda AS FAPZ SPU v Nitre vyhlásil na zasadnutí AS FAPZ dňa 29.10.2018 platné výsledky volieb do AS FAPZ SPU v Nitre na funkčné obdobie 2018-2022. Na zasadnutí AS SPU v Nitre boli tiež schválené dňa 29.10.2018 platné výsledky volieb do AS SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2018- 2022.


Platné výsledky volieb do zamestnaneckej časti AS FAPZ a zamestnaneckej časti AS SPU v Nitre.

Platné výsledky volieb do študentskej časti AS FAPZ a študentskej časti AS SPU v Nitre.

Späť