Na SPU sa stretnú včelárski odborníci z celej Európy

Na SPU sa stretnú včelárski odborníci z celej Európy

V dňoch 5. až 8. februára 2018 sa na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre uskutočnia dva po sebe nasledujúce workshopy medzinárodnej vedeckej včelárskej organizácie COLOSS:

- v dňoch 5. až 6. februára 2018 odbornej skupiny B-Rap, viac info na: http://www.coloss.org/2017/12/19/b-rap-workshop-2018-slovakia/

- v dňoch 7. až 8. februára 2018 odbornej skupiny Monitoring, viac info na: http://www.coloss.org/2017/12/19/monitoring-workshop-2018-slovakia/ 

COLOSS je medzinárodná nezisková organizácia so sídlom vo švajčiarskom Berne, ktorá sa v celosvetovom meradle zameriava na zlepšovanie životných podmienok pre včely. Organizácia COLOSS bola do roku 2012 financovaná z európskeho projektu COST, keďže však išlo o veľmi úspešný projekt, účastníci sa dohodli na pokračovaní stretávania a riešenia jednotlivých problematík vo včelárstve aj naďalej. V súčasnosti má toto vedecké konzorcium vyše 1000 členov z 95 krajín sveta. V Nitre sa budú včelárski odborníci diskutovať na tému prepojenia včelárskej vedy s praxou (workshop B-Rap) a pripravovať ďalší ročník vyhodnocovania zimných úhynov včelstiev (workshop Monitoring). Patronát nad týmito medzinárodnými odbornými podujatiami prevzala KHMHZ pri FAPZ SPU v Nitre.

Späť