ERASMU+ SVET

Výzva ERASMU+ SVET je určená pre tzv. Partnerské krajiny mimo EU na rok 2018. Výzva je určená pre študentské a zamestnanecké mobility.

Prihláška sa pripravuje spoločne za univerzitu a je hodnotená ako riadny projekt aj po kvalitatívnej stránke. V prílohe sú obsiahnuté informácie a inštrukcie k výzve v elektronickej forme spolu s tabuľkou určenou na naplánovanie počtu a typu mobilít ako aj celkového grantu za fakultu. Dĺžka trvania mobilít  je nasledovná:

  • študentské mobility 3 mesiace (to je zároveň minimálna akceptovateľná dĺžka)
  • zamestnanecké mobility  10 dní vrátane 2 dní cesty (môže byť aj menej, najmenej 7 dní)

 

Všetky informácie ohľadom výzvy sú v  prílohách. Termín zaslania návrhov do jednotlivých  krajín/partnerov  je do 15. 12. 2017.

Termín odovzdania návrhov spolupráce v elektronickej forme so stanovenými okruhmi je  do 15. 1. 2018:

  • Relevantnosť stratégie 
  • Kvalita opatrení spolupráce 
  • Kvalita návrhu a realizácie projektu
  • Dopad a šírenie informácii 

Prílohy:

Erasmus+ mobility z/do partnerských krajín – VÝZVA 2018

ERASMUS+ Partner Countries for International Credit Mobility in 2018

HOW TO REGISTER IN THE PARTICIPANT PORTAL

 

Späť