Diplomové a bakalárske práce

Vážené kolegyne a kolegovia

 Dovoľte, aby som Vás informoval, že vo Vedení SPU v Nitre bolo schválené, že bakalárske a diplomové práce môžu byť vytlačené obojstranne.

 Diplomové práce musia byť zviazané v tvrdej väzbe a bakalárske práce v tzv. skriptovej väzbe. Oznámte to prosím Vašim študentom.

S pozdravom

doc. Ing. Milan Šimko, PhD.

prodekan

Späť