Kalendár udalostí 25.04.2018

pondelok, 23.04.2018

streda, 25.04.2018

XXIV. Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou

 

Cieľom vedeckej konferencie je súťažná prezentácia výsledkov vedeckej a odbornej činnosti študentov prvého a druhého stupňa, v dennej aj externej forme vysokoškolského štúdia.

Konferencia má súťažný charakter a odborné komisie vyhodnotia a ocenia prvé tri najlepšie práce.

 

Termín konania konferencie je 25. apríla 2018.

Pozvánka VKS 2018

Plagát SVK 2018

Informácie sú dostupné na stránke https://sites.google.com/site/sscfapz/home