Štúdium

Katedra zabezpečuje výučbu predmetov zameraných  na  pestovanie kŕmnych plodín na ornej pôde, obhospodarovanie trávnych porastov a trávnikárstvo.

Predmety vyučované na Katedre trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín:

Bakalárske štúdium

Krmovinárstvo

Trávnikárstvo

Špeciálne trávnikárstvo

Športové trávniky

Mimoprodukčné funkcie prírodných zdrojov

Inžinierske štúdium

Poľné krmovinárstvo

Lúkarstvo a trávne porasty

Pasienkarstvo a trávne porasty

Trávnikárstvo

Doktorandské štúdium

Agronómia trávnych porastov

Ekológia trávnych porastov

Teoretické aspekty pestovania kŕmnych plodín

Produkčný proces poľných krmovín

Zakladanie a ošetrovanie trávnikov