Pracovníci

Vedúci katedry

 doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.          Robert.Chlebo@uniag.sk                      037/641 4318

Zástupca vedúceho katedry

Ing. Cyril Hrnčár, PhD.                       cyril.hrncar@uniag.sk                    037/641 4744 

Sekretariát

Alena Šindolárová                              alena.sindolarova@uniag.sk              037/641 4702

Pedagogickí pracovníci

Docenti

doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.                   Jozef.Gasparik@uniag.sk                            037/641 4701

doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD.    henrieta.arpasova@uniag.sk                037/641 4314

 doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.          Robert.Chlebo@uniag.sk                      037/641 4318

Odborní asistenti

Ing. Martin Fik, PhD.                          martin.fik@uniag.sk                       037/641 4717

Ing. Jana Hanusová, PhD.                 jana.hanusova@uniag.sk                   037/641 4704

Ing. Cyril Hrnčár, PhD.                       cyril.hrncar@uniag.sk                    037/641 4744 

Ing. Peter Šmehýl, PhD.                    peter.smehyl@uniag.sk                    037/641 4706

Ing. Jaroslav Andreji, PhD.                  Jaroslav.Andreji@uniag.sk                 037/641 4700

Technickí pracovníci

Ing. Milan Dobiaš, PhD.                     milan.dobias@uniag.sk                     037/641 4745

Ing. Renáta Kobidová, PhD.                  Renata.Kobidova@uniag.sk              037/641 4705

Tatiana Klimešová                             tatiana.klimesova@uniag.sk              037/641 4317

Vladimír Vaško                                                                                    037/641 4702

Štefánia Chlebecová                                                                           037/641 4707

Doktorandi

Ing. Ladislav Kohút                               xkohutl@uniag.sk                   037/641 4319