Spolupráca

Katedra chémie,   Fakulta prírodných vied,   Univerzita Konštantina filozofa, Nitra

Ústav ekológie lesa, Slovenská akadémia vied, Zvolen

Ústav hydrológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava

Štátny inštitút odborného vzdelávania Slovenskej republiky, Bratislava

Ústav krajinnej ekológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava, pobočka Nitra

Ústav zoológie,  Slovenská akadémia vied, Bratislava