Zasadnutie akademickej obce FAPZ SPU v Nitre

vložil: Jozef Polák

Dňa 29. marca 2018 sa v posluchárni A-01 uskutočnilo zasadnutie akademickej obce Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre. Zasadnutie otvoril a viedol predseda akademického senátu fakulty doc. Ing. Juraj Candrák, PhD. Hlavnými bodmi zasadnutia bolo prednesenie „Správy o činnosti AS FAPZ SPU v Nitre za rok 2017” (predseda akademického senátu fakulty, doc. Ing. Juraj Candrák, PhD. ) a prednesenie “Správy o činnosti FAPZ SPU v Nitre v roku 2017” (dekan fakulty, doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.). K uvedením správam a k aktuálnej situácii na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre prebehla diskusia prítomných členov akademickej obce s vedením fakulty a vedením akademického senátu.

Späť