Niekoľko informácii z výskumu Katedry výživy ľudí FAPZ

vložil: Jozef Polák

Základnými druhmi čokolády sú mliečna, biela, horká (tmavá). Všeobecne sa uvádza, že ochranné účinky na organizmus má iba horká čokoláda, ktorá obsahuje minimálne 70 % kakaovej sušiny. Podľa odborníkov, biela čokoláda nemá liečivé účinky. Slúži iba pre potešenie chuťových buniek. Mliečna čokoláda je o niečo lepšia ako biela, nakoľko obsahuje 18 – 25 % kakaového masla. Stále však je iba chuťovkou a nie liečivou potravinou. Horká čokoláda, s obsahom viac ako 54 % kakaa, má už aj mnohé liečivé účinky. Čím väčší obsah kakaa, tým je čokoláda zdravšia a má menej tuku a cukru.

Účinky konzumácie kvalitnej horkej čokolády sú pre náš organizmus veľmi prospešné. Je vhodná na prevenciu proti vzniku rakoviny, kardiovaskulárnych ochorení, proti vysokému krvnému tlaku, na zníženie vysokého cholesterolu a podporu pružnosti a pevnosti ciev a srdcového svalu. Znižuje riziko vzniku cievnych mozgových príhod, zlepšuje kognitívne funkcie, pôsobí proti starnutiu, má tiež antidepresívny a euforizujúci účinok, pôsobí proti celulitíde, má hydratačný účinok na pleť, preventívny účinok pred vznikom zubného kazu a dokonca vraj môže navodiť i pocit zamilovanosti. Treba však myslieť aj na jej vysokú energetickú hodnotu, hoci oproti ostatným sladkostiam má výhodu v tom, že má nízky glykemický index.

Absolútnym tabu je konzumácia čokolády s rôznymi tukovými náplňami, bohatými na nekvalitné a stužené tuky, či bežný cukor. „Rozlúsknuť oriešok“ sa pokúsil aj známy slovenský výrobca čokolád - firma Lyra Chocolate so sídlom v Ivánke pri Nitre. Vyrobili špeciálnu edíciu veľmi kvalitnej čokolády. Výskum účinkov tohto produktu na ľudský organizmus realizovali v rámci klinickej štúdie od októbra 2017 do apríla 2018 odborníci Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre, pod vedením vedúceho katedry MUDr. Petra Chleba, PhD.

Do experimentu na Katedre výživy ľudí zaradili 80 mužov a žien, rozdelených do štyroch skupín. Veková skupina bola rôznorodá, aby kopírovala zložku populácie. V priebehu  šiestich týždňov probandi v prvej skupine konzumovali mliečnu čokoládu bez probiotík, v druhej mliečnu s probiotikami, v tretej horkú bez probiotík a v štvrtej horkú s probiotikami. Merania a vyšetrenia prebehli na začiatku a na konci výskumu. Výsledky boli získané z hematologických vyšetrení, klasických biochemických a špeciálnych vyšetrení lipidového spektra aj s vyšetrením cholesterolu. Pokiaľ ide o hematologické vyšetrenia, došlo k miernej úprave počtu leukocytov. Významné boli výsledky biochemických vyšetrení, ktoré ukázali, že u všetkých skupín sa normalizovali hodnoty glukózy, čiže krvného cukru.

Výrazný efekt probiotík  nebol zaznamenaný.  Významné bolo zvýšenie hodnôt magnézia v sére u väčšiny probandov. Mierne sa zvýšili aj hodnoty vápnika. K pozitívnym výsledkom patrí aj optimálne  (zvýšenie) ovplyvnenie hladín celkovej antioxidačnej kapacity. Pozitívom bolo,že nedošlo k nárastu telesnej hmotnosti, takže mýtus, že pri konzumácii čokolády dochádza k nadváhe, sa nepotvrdil.

Klinickými testami bolo potvrdené mierne zníženie systolického, ale najmä diastolického tlaku, takže konzumácia kvalitnej čokolády môže byť aj prevenciou pred vznikom kardiovaskulárnych ochorení, predovšetkým aterosklerózy a hypertenzie a možno ju pokladať za zdraviu prospešnú pochutinu.

Späť