Záverečné rokovanie koordinačnej rady projektu FarmersEduca

vložil: Jozef Polák

V dňoch 30.6 – 2. júna 2018 sa uskutočnilo na SPU v Nitre záverečné rokovanie koordinačnej rady medzinárodného projektu FarmersEduca - 21640443 realizovaného v rámci Vyšehradského fondu. Rokovania sa zúčastnilo 38 účastníkov – zástupcov partnerov projektu, expertov a farmárov z Ukrajiny, Ruskej federácie, Moldavska a Slovenska. Rokovanie otvoril s pozdravným vystúpením dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov pán doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD, ktorý súčasne odovzdal účastníkom certifikáty o absolvovaní špecializovaných kurzov v rámci daného projektu.  Počas rokovania zhodnotili účastníci výsledky z plánovaných aktivít a výstupov projektu a to realizáciu 3 výjazdových školení pre  94 farmárov Ukrajiny v Srbsku, Poľsku a Maďarsku, prípravu 12 e-učebníc pre praktické využitie 11 skupín – vyše 300 menej využívaných a málo známych rastlinných druhov, prípravu 24 e-prednášok pre 2 špecializované pilotné kurzy, realizáciu 2 pilotných kurzov pre 60 farmárov Ukrajiny v Poľane na Ukrajine, výsledky z anonymného hodnotenia úrovne školení a prednášok účastníkmi. Na realizácií aktivít a výstupov projektu sa podieľalo 63 expertov ako organizátori, odborní poradcovia, autori a recenzenti  učebníc a prednášok univerzít, výskumných pracovísk, botanických záhrad a iných inštitúcií z Ukrajiny, Maďarska, Slovenska, Ruskej federácie, Srbska,  Moldavska, Poľska a Českej republiky.

Späť