XXVIII. Genetické dny 2018, 18. – 20. Septembra 2018, České Budějovice, ČR – Príležitosť upevniť staré a nadviazať nové priateľstvá

vložil: Jozef Polák

V dňoch 18. – 20. 9. 2018 sa pracovníci katedry genetiky a plemenárskej biológie zúčastnili v poradí už 28. pokračovania bienálnej akcie spoluorganizovanej poľnohospodárskymi univerzitami v Česku, Slovensku a Poľsku. Tentokrát sme cestovali do českých Budějovíc na juhozápad Čiech. Privítal nás krásne zrekonštruovaný kampus univerzity s nádhernými záhradnými úpravami.

Po  malých komplikáciách s nájdením cesty do vnútra kampusu (a parkovaním) sme sa ubytovali na koleji.

Samotný program konferencie sa odohrával v priestoroch Katedry biológie, Zemědělské fakulty, ktorá zabezpečuje výuku predmetov v oblasti genetiky HZ na fakulte.

V rámci programu odznelo niekoľko zaujímavých plenárnych prednášok naprieč spektrom genetických poznatkov nielen z oblasti genetiky HZ. Samotné odborné príspevky boli zoradené do 4 tematických okruhov: Molekulárna genetika a genomika živočíchov, Genetika zvierat a šľachtenie, Genetika a šľachtenie rastlín, Perspektívy v genetike a šľachtení. Katedru genetiky a plemenárskej biológie zastupovali prof. A. Trakovická, doc. R. Kasarda a Ing. Moravčíková na podujatí prezentovali práce vo forme posterov aj doc. Miluchová, Ing. Bujko a Ing. Navrátilová. O dva roky sa konferencia v rámci cyklu presúva do Brna.

Späť