Zloženie Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre.

vložil: Jozef Polák

Zloženie Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre. 

Na základe ustanovujúceho zasadnutia AS FAPZ SPU v Nitre konaného dňa 5. novembra 2018 je zloženie AS FAPZ SPU v Nitre na nové funkčné obdobie nasledovné:

Zloženie Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre

 

doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.

predseda AS FAPZ

Späť