Výročný míting projektu EPPN2020 na Wageningen University

vložil: Jozef Polák

V rámci riešenia medzinárodného Európskeho projektu financovanom v rámci programu Horizon 2020  s názvom “Euorpean Plant Phenotyping Network 2020” sa na pôde Wageningen University, Holandsko, uskutočnilo v dňoch 7. - 10. mája 2019 výročné stretnutie (Annual Meeting). Súčasťou rozsiahleho medzinárodného projektu zastrešujúceho prakticky všetkých kľúčových Európskych aktérov v oblasti rastlinnej fenomiky je aj Katedra fyziológie rastlín FAPZ SPU v Nitre.  Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia riešiteľov projektu, ktorý zahŕňa 21 partnerských pracovísk z 11 krajín EÚ.  Hostiteľom stretnutia boli partneri z Wageningen University a samotný míting prebiehal v modernom komplexe univerzity Forum. Na mítingu sa zúčastnili pracovníci Katedry fyziológie rastlín Prof. Ing. Marián Brestič, CSc.,  Doc. Ing. Marek Živčák, PhD., Dr. Oksana Sytar a Ing. Marek Kovár, PhD. Na mítingu odznela správa vedúcich jednotlivých pracovných etáp o riešení projektu, inštruktáž pre riešenie projektu v nasledujúcom roku. Keďže cieľom projektu je aj spájať a budovať komunitu fenotypovania rastlín, míting bol organizovaný spôsobom, ktorý umožnil vedecké diskusie a formovanie pohľadov na ďalší rozvoj v danej oblasti, vrátane priestoru pre neformálne stretnutia a rozhovory. Súčasťou bol aj jednodňový kurz „Environmental Monitoring in Plant Phenotyping“ realizovaný počas prvého dňa mítingu a prehliadka fenotypovacích zariadení a experimentálnych skleníkov Wageningen University v posledný deň mítingu.  

Späť