Týždeň vedy a techniky na Katedre genetiky a šľachtenia rastlín

vložil: Jozef Polák

V rámci tohtoročného Týždňa vedy a techniky sa 6. 11. 2018 už po druhýkrát konalo na Katedre genetiky a šľachtenia rastlín podujatie, zamerané na prezentovanie výskumu študentom stredných škôl. Na katedru zavítalo spolu so svojimi pedagógmi 23 stredoškolákov z gymnázia na Golianovej ulici v Nitre, v dvoch samostatne vedených skupinách. V prvej, pracovníci katedry študentom pripravili odborný výklad o aktuálnych postupoch a úlohách genetických technológií a biotechnológií rastlín s praktickou formou ich priblíženia od prípravy biologického materiálu, cez proces izolácie molekuly DNA až po ukážku jej analýzy a následného vyhodnotenia. Druhou prezentovanou oblasťou bola oblasť využitia morfometrickej a obrazovej analýzy pri hodnotení genetických zdrojov rastlín. Stredoškolákom tu bola predstavená mikroskopická technika a prezentované boli aj možnosti praktického využitia príslušného softvérového vybavenia na realizovanie obrazových analýz.

Zámerom podujatia bolo aby študenti stredných škôl mali možnosť sprostredkovane si vytvoriť obraz o technickom vybavení, vedecko-výskumnej činnosti a práci na katedre vôbec. Aj touto formou sme chceli informovať potenciálnych adeptov na možnosti štúdia na našej fakulte.

Späť