Súboj poľnohospodárskych fakúlt – putovný pohár obhájila FAPZ-ka

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Dňa 8. 9. 2017 sa na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutočnil druhý ročník „Súboja poľnohospodárskych fakúlt z Čiech a Slovenska“. Na podujatí sa zúčastnili zamestnanci Agronomickej fakulty Mendelovej univerzity v Brne, Zemědělskej fakulty Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach a Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Súťažilo sa o putovný pohár a záštitu nad podujatím prevzali dekani fakúlt, domáci doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD., doc. Ing. Pavel Ryant, PhD. z Brna a Dr.h.c. prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc. z Českých Budějovíc. Medzi hlavné disciplíny patrili futbal a volejbal. Aj tento rok sa nám v jednotlivých disciplínach darilo, nakoľko sme vyhrali futbalový turnaj a vo volejbalovom sme skončili na druhom mieste. Okrem hlavných disciplín si každá fakulta mohla zvoliť jednu voliteľnú, v ktorej sa cíti byť „najlepšia“. My sme si vybrali jazdu vo fúriku, kolegovia z Českých Budějovíc štafetu v pití piva a z Brna rally preteky na počítači. Ukázalo sa, že výber voľných disciplín sadol najlepšie nám, nakoľko sme vyhrali až dve, a to jazdu vo fúriku a taktiež štafetu v pití piva. Po náročných súťažiach sa uskutočnilo vyhlásenie výsledkov a na základe bodov získaných v jednotlivých disciplínach sme skončili na prvom mieste a opäť získali putovný pohár. Na druhom mieste skončila Agronomická fakulta Mendelovej univerzity v Brne a tretie miesto obsadila Zemědělská fakulta Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach. Podujatie bolo opäť veľmi úspešné a to nie len kvôli tomu, že sme ho vyhrali, ale aj preto, že sme sa mali možnosť stretnúť s kolegami z  Českej republiky a do večerných hodín neformálne podiskutovať o veciach, na ktoré počas akademického roka nie je čas.

FAPZ reprezentovali: Veronika Čurná, Martina Gažarová, Mária Holovičová, Jana Kopčeková, Jakub Blaška, Juraj Candrák, Milan Dobiaš, Ladislav Ducsay, Branislav Gálik a Milan Šimko.

Späť