Stretnutie s bývalými zamestnancami FAPZ

vložil: Jozef Polák

Vedenie Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov zorganizovalo 12.12.2018 v priestoroch ŠD Antona Bernoláka predvianočné posedenie s bývalými zamestnancami fakulty. Dekan fakulty doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD. v úvodnom príhovore poďakoval všetkým prítomným za ich dlhoročnú a obetavú  prácu v prospech fakulty, ako aj celej univerzity a zaželal im príjemné prežitie vianočných sviatkov. Všetci zúčastnení boli obdarovaní malým darčekom, ktorý im pripomenie príjemné chvíle zo stretnutia.

Späť