Katedry rastlinnej výroby zo Slovenskej a Českej republiky bilancovali

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

V dňoch 21. – 22. septembra 2017 sa pod záštitou a v priestoroch Katedry rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre konalo spoločné stretnutie katedier rastlinnej výroby zo Slovenskej a Českej republiky.  Základným cieľom stretnutia bolo  udržiavanie existujúcich a vytváranie nových priateľských a pracovných vzťahov                        a príležitostí medzi zamestnancami zúčastnených katedier. Účastníkmi stretnutia boli katedry rastlinnej výroby z  Českej zemědělskej univerzity v Prahe, Mendelovej univerzity v Brne, Jihočeskej univerzity v Českých Budejoviciach a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

V prvý deň sa prítomní na stretnutí zúčastnili exkurzie v cukrovare Agrana - Slovenské cukrovary v Seredi. Po návšteve cukrovaru nasledovala odborná exkurzia v PD Špačince, ktorého podnikateľská činnosť je zameraná predovšetkým na produkciu obilnín, kukurice siatej, repy cukrovej, olejnín a chovu hovädzieho dobytka na výkrm. Prvý pracovný deň bol zakončený spoločenským posedením v Špačinciach.

Nasledujúci, druhý pracovný deň  spoločného stretnutia sa uskutočnil v priestoroch Katedry rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre, kde bolo na programe bilancovanie činnosti zúčastnených katedier v uplynulom období v oblasti pedagogicko - výchovnej, vedecko - výskumnej a rozvoja katedry.

Späť