SPU sa prezentuje na veľtrhu Gaudeamus

vložil: Jozef Polák

Poskytnúť študentom stredných škôl komplexné informácie, poradenstvo a podporu pri voľbe pomaturitného štúdia je cieľom Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Slovakia, ktorého šiesty ročník prebieha 26. a 27. septembra na nitrianskom výstavisku Agrokomplex.

Záštitu nad podujatím prevzala aj SPU v Nitre. Veľtrh oficiálne otvoril poverený prorektor SPU pre vzdelávaciu činnosť a ECTS doc. Milan Šimko. Ako povedal, vzdelanie je jednou z najvyšších hodnôt človeka. Bez kvalitného vzdelania sa dnes ťažko uplatniť na trhu práce, stalo sa vzácnym ekonomickým artiklom.

Veľtrh vznikol pred 25 rokmi v Brne, ČR, s 27 vystavovateľmi. Na tohtoročnom sa prezentuje 270 univerzít, vysokých škôl, fakúlt a iných vzdelávacích inštitúcií. Študenti si môžu vybrať z vyše 5-tisíc študijných programov.

SPU sa na veľtrhu prezentuje novou expozíciou, ktorú navrhla Mgr. Art. Soňa Bellérová. Zástupcovia všetkých šiestich fakúlt našej univerzity poskytujú záujemcom o štúdium podrobné informácie a v rámci expozície Veda pre život zaujímavou a interaktívnou formou približujú výsledky vedeckej činnosti a ich uplatnenie v každodennej praxi. Ako sa na otvorení vyjadril aj chargé d'affaires Veľvyslanectva Českej republiky na Slovensku Pavel Sladký, dôležité je, aby si študenti vybrali taký študijný program, ktorý vyhovuje práve im.

Budúci rok sa veľtrh bude konať 5. – 6. novembra.

Späť