SPU sa prezentovala na šiestich veľtrhoch pomaturitného vzdelávania

vložil: Jozef Polák

SPU v Nitre sa tento rok zúčastnila na všetkých šiestich veľtrhoch pomaturitného vzdelávania Kam na vysokú, ktorý má už štvorročnú tradíciu. V Nitre sa konal po druhýkrát.

Ako prvé odštartovalo podujatie 30. januára v Trnave. Následne sa šestica fakúlt SPU predstavila v Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a roadshow ukončili 7. februára v Košiciach. Tisíce návštevníkov na podujatiach sa mohlo oboznámiť s možnosťami štúdia, pripravené boli špecializované workshopy, interaktívne prednášky, ukážky študijných odborov, moderný formát okrúhlych stolov a ďalšie zaujímavé aktivity. Ako povedal prorektor pre vzdelávanie doc. Milan Šimko, veľtrh je vynikajúcou príležitosťou pre študentov získať z prvej ruky informácie o možnostiach štúdia. Podotkol, že keďže podujatie je už tradičným priestorom aj na prezentáciu subjektov z praxe, bolo by žiaduce, aby sa na ňom okrem zástupcov z automobilového priemyslu prezentovali aj poľnohospodárske firmy. „Firmy tým vysielajú signál mladým ľuďom, že majú o nich záujem.“

Ako nás informoval Miroslav Koleník, riaditeľ Národného kariérneho centra, okrem organizovania veľtrhu začali vydávať aj časopis pre stredoškolákov. Sú v ňom predstavené všetky možnosti štúdia, ako aj rôzne príležitosti zamestnať sa. Budú ho mať k dispozícii výchovní poradcovia na školách. Na veľtrhoch sa zúčastnili aj zahraničné univerzity a zástupcovia z praxe, najmä z Čiech a Dánska.

Obľúbená roadshow pre stredoškolákov Kam na vysokú odštartovala v Trnave. Fakulty SPU v Nitre sa
postupne predstavili v šiestich krajských mestách.

 

Späť