Športový deň na SPU plný športu, zábavy a dobrej atmosféry

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Regenerácia fyzických a duševných síl zamestnancov univerzity bolo hlavným cieľom Športového dňa zamestnancov SPU, ktorý sa uskutočnil 6. mája.

V športovej hale SPU ho otvorila  doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., prorektorka pre informatizáciu a rozvoj univerzity, ktorá zdôraznila potrebu športu  pre zdravie. Následne prebiehali jednotlivé športové aktivity.

Organizátori - Univerzitná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri SPU v Nitre v spolupráci s manažmentom univerzity a Centrom univerzitného športu - pripravili bohatý program športových a zábavných aktivít v priestoroch CUŠ a cvičiska autoškoly Akadémia SPU.  Do športovej haly SPU, malej telocvične, bazénu, posilňovne, vonkajších ihrísk  i na cvičisko autoškoly  Akadémia zavítali stovky zamestnancov, ktorí sa aktívne zapojili do jednotlivých športov ( joga, volejbal, stolný tenis, floorbal, plávanie, aerobic, tenis, jazda zručnosti na traktore a osobnom automobile, streľba zo vzduchovky a i.),  ale aj tí, ktorí prišli  aktívne povzbudzovať svojich kolegov.  Na vonkajších ihriskách CUŠ počas celého dňa voľne prebiehali aj zábavné hry ako šípky, kolky, petang a bedminton.

Popoludní sa v športovej hale uskutočnilo vyhlásenie výsledkov jednotlivých aktivít a odovzdávanie diplomov.

Podujatie zaznamenalo veľký úspech u zamestnancov, ktorí vyslovili spokojnosť s organizáciou a chcú sa zapojiť i do ďalšieho ročníka. Športová a spoločenská akcia zároveň prispela aj k možnosti prezentovať sa pred svojimi kolegami dobrými športovými výkonmi i k motivácii spraviť niečo pre svoje zdravie.

Späť