Športový deň FAPZ SPU v NITRE

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Dňa 8. septembra 2017 sa v priestoroch jazdeckého centra Katedry špeciálnej zootechniky uskutočnil športový deň Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov spojený s gastronomickou prezentáciou katedier. Športový deň zorganizovalo Vedenie FAPZ SPU v Nitre v spolupráci s FO OZ PŠaV pri SPU v Nitre. Podujatie otvoril dekan fakulty doc. Ing. Peter Ondrišík,  PhD.

Po slávnostnom otvorení dekanom fakulty nasledoval spoločenský program, ktorého najviac cenenou aktivitou bola katedrová súťaž vo varení gulášu a iných chutných  gastronomických špecialít.

Späť