SPOLUPRÁCA NA ZUŠĽACHŤOVANÍ LEVANDULE PRE POTRAVINÁRSKE VYUŽITIE

vložil: Jozef Polák

Dňa 21. júna 2018 sa v Malých Levároch vo firme Levandulaland u Miroslava Bertoviča uskutočnilo úvodné pracovné stretnutie k zušľachťovaniu levandule. Najväčší pestovateľ a spracovateľ levandule na Záhorí má záujem riešiť problematiku, ktorej cieľom je výber vhodnej odrody levandule úzkolistej určenej pre potravinárske využitie. Na projekte budú pracovať zamestnanci Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov. Z Katedry genetiky a šľachtenia rastlín sa bude Ing. Ján Gažo, PhD. a Ing. Marián Miko, CSc. podieľať na výbere ekologicky adaptovaného biologického materiálu pre podmienky Záhorskej nížiny. Biotechnologické a molekulárne analýzy genotypov zrealizuje doc. Ing. Katarína Ražná, PhD..  Z Katedry udržateľného poľnohospodárstva a herbológie sa analýzou úrodotvorných prvkov a kvantitatívno-kvalitatívnymi charakteristikami účinných látok bude zaoberať doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

Späť