Seminár o liečivých, aromatických a koreninových rastlinách

vložil: Jozef Polák

Na 23. seminári „Aktuálne otázky pestovania liečivých, aromatických a koreninových rastlín“, ktorý sa uskutočnil na výstavisku Flora Olomouc v dňoch 22. a 23. novembra 2018 sa zúčastnili doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. a doc. Dr. Ing. Milan Macák z Katedry udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ. Univerzitu v takmer 70 člennom pléne zastupovali aj Ing. Erika Mňahončáková, PhD, riaditeľka Botanickej záhrady SPU a Ing. Ivana Mezeyová, PhD. z Katedry zeleninárstva FZKI.

Doc. Habán prezentoval v hlavnom bloku prednášku na tému Liečivé, aromatické a koreninové rastliny v Slovenskej republike, v ktorej zhodnotil aktuálny stav v produkcii týchto minoritných plodín u nás. Súčasne so spomínanými zástupcami univerzity prezentovali aktuálne výsledky výskumu v produkcii a kvalite pestreca mariánskeho, mydlice lekárskej, viacerých druhov rodu echinacea a ostatných zaujímavých druhov liečivých a koreninových rastlín. Zo seminára bude zverejnený zborník príspevkov na webovej stránke www.pelero.cz.

Súčasťou podujatia bola aj prehliadka Centra aplikovaného výskumu zelenín a špeciálnych plodín VÚRV, v. v. i., Oddelenia genetických zdrojov  zelenín, liečivých rastlín a špeciálnych plodín v Olomouci.

Späť