Rektor SPU ocenil vynikajúcich študentov

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

V rámci Študentských dní nitrianskych univerzít 2016 rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ocenil študentov, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky, úspechy vo vedeckej práci, v športovej alebo voľnočasovej činnosti a svojimi aktivitami vzorne reprezentovali Slovenskú poľnohospodársku univerzitu.

Slávnostné oceňovanie 17 študentov bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných programov, na ktorom sa zúčastnili aj dekani a prodekani fakúlt, sa konalo 16. novembra pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva (17. 11.), ktorý si pripomíname aj ako Deň boja za slobodu a demokraciu. V úvode sa prítomným prihovorila prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS, ktorá priblížila 17. november v spoločensko-historických súvislostiach. V ďalšej časti programu spoločne s doc. Ing. arch. Robertou Štěpánkovou, PhD., prorektorkou pre rozvoj univerzity a informatizáciu, predstavili študentov, ktorým bol na návrh fakúlt udelený ďakovný list za vzornú reprezentáciu SPU. Prevzali si ho z rúk rektora prof. P. Bielika.

Za Fakultu agrobiológie a potravinových zdrojov si ocenenie prevzal Michal Antala  (2. ročník bakalárskeho  štúdia), Bc. Adriána Sílešová (2. roč. inžinierskeho št.), Ing. Martina Tunegová (2. roč. doktorandského št.), za Fakultu biotechnológie a potravinárstva Bc. Lucia Neužilová (2. roč. inž. št.), Bc. Daniela Gibaštíková (2. roč. inž. št.), Ing. Tomáš Jambor (4. roč. doktorand. št.). Fakulta ekonomiky a manažmentu ocenila výsledky študenta Filipa Tkáča (2. roč. bakalár. št.), Bc. Miroslavy Benkovičovej (1. roč. inž. št.), Ing. Tatiany Svetlanskej (3. roč. doktorand. št.), Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Bc. Mareka Poláka (1. roč. inž. št.) a Filipa Marinova (3. roč. bakalár. št.). Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva navrhla na ocenenie Jakuba Mankoveckého (3. roč. bakalár. št.),  Teréziu Kňazovičovú (3. roč. bakalár. št.), Ing. Marcela Goliana (3. roč. doktorand. št.), Technická fakulta Bc. Patrika Kosu (3. roč. inž. št.),  Bc. Filipa Štefunka (3. roč. inž. št.) a  Ing. Martinu Prístavkovú (3. roč. doktorand. št.).

Rektor SPU prof. Peter Bielik oceneným študentom zablahoželal, poďakoval za vzornú reprezentáciu univerzity a poprial im veľa úspechov v ďalšom štúdiu i mimoškolských aktivitách. "Úspech je zmesou tvrdej práce a veľkých snov", dodal na záver. Za všetkých študentov sa vedeniu poďakovala študentka FEM Ing. Tatiana Svetlanská.

 

Návrhy na ocenenia

 

.

DSC 1724.JPG
DSC 1726.JPG
DSC 1729.JPG
DSC 1730.JPG
DSC 1731.JPG
DSC 1733.JPG
DSC 1736.JPG
DSC 1737.JPG
DSC 1739.JPG
DSC 1740.JPG
DSC 1743.JPG
DSC 1746.JPG
DSC 1747.JPG
DSC 1750.JPG
DSC 1755.JPG
DSC 1757.JPG
DSC 1759.JPG
DSC 1760.JPG
DSC 1761.JPG
DSC 1763.JPG
DSC 1767.JPG
DSC 1768.JPG
DSC 1770.JPG
DSC 1773.JPG
DSC 1774.JPG
DSC 1775.JPG
DSC 1777.JPG
DSC 1779.JPG
DSC 1781.JPG
DSC 1783.JPG
DSC 1785.JPG
DSC 1788.JPG
DSC 1790.JPG
DSC 1795.JPG
DSC 1797.JPG
DSC 1801.JPG
DSC 1803.JPG
DSC 1807.JPG
DSC 1813.JPG
DSC 1814.JPG
DSC 1816.JPG
DSC 1818.JPG
DSC 1819.JPG
DSC 1821.JPG
DSC 1822.JPG
DSC 1824.JPG
DSC 1825.JPG
DSC 1827.JPG
DSC 1828.JPG
DSC 1831.JPG
DSC 1833.JPG
DSC 1834.JPG
DSC 1835.JPG
DSC 1837.JPG
DSC 1838.JPG
DSC 1840.JPG
DSC 1842.JPG
DSC 1843.JPG
DSC 1845.JPG
DSC 1846.JPG
DSC 1849.JPG
DSC 1852.JPG
DSC 1853.JPG
DSC 1854.JPG
DSC 1855.JPG
DSC 1856.JPG
DSC 1858.JPG
DSC 1859.JPG
DSC 1863.JPG
DSC 1865.JPG
DSC 1867.JPG
DSC 1870.JPG
DSC 1879.JPG
DSC 1880.JPG
DSC 1884.JPG
DSC 1886.JPG
DSC 1890a1
DSC 1894.JPG
DSC 1896.JPG
DSC 1900.JPG
DSC 1902.JPG
DSC 1905.JPG
DSC 1909.JPG
 

Späť