Prezident vymenoval vysokoškolských profesorov, medzi nimi sú aj dvaja odborníci FAPZ SPU

vložil: Jozef Polák

Prezident Andrej Kiska vymenoval nových vysokoškolských profesorov, menovacie dekréty im odovzdal 19. septembra v Prezidentskom paláci v Bratislave.

 Medzi novými profesormi zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sú aj dvaja odborníci FAPZ - prof. Ladislav Ducsay, vymenovaný v odbore agrochémia a výživa rastlín, pôsobí na Katedre  agrochémie a výživy rastlín FAPZ, prof. Róbert Toman, v odbore výživa z Katedry veterinárskych disciplín FAPZ,

Prezident SR vo svojom príhovore novým profesorom zdôraznil, že titul nie je len ocenením ich práce, ale aj nesmierne veľkým záväzkom, ako budú s titulom narábať. 

„Často počúvame o tom, aké máme školstvo. Osobne prízvukujem, že aké máme školstvo, taká bude naša budúcnosť. A my všetci vieme, že v školstve je toho veľa čo naprávať a meniť.  Som presvedčený, že ste to práve vy, ktorých hlas potrebujeme počuť pri všetkých tých diskusiách v spoločnosti. Potrebujeme ho počuť, aby sme našu krajinu pohli ďalej,“ povedal A. Kiska.

Novým profesorom SPU v Nitre 20. septembra zablahoželala aj rektorka doc. Klaudia Halászová. Úprimne im popriala veľa zdravia, šťastia, energie a úspechov v ich pôsobení, a aby ich ďalšie výsledky  vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti boli prínosom pre celú univerzitu.

Späť