O fotosyntéze v indickom meste Hyderabad

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

V dňoch 30. 10. až 5. 11. 2017 a v Indickom meste Hyderabad, metropole štátu Telangana,  uskutočnila konferencia “Photosynthesis and Hydrogen Energy Research for Sustainability 2017”. Konferenciu, na ktorej participovalo viac než 350 vedcov z 36 krajín Sveta hostila School of Life Sciences, University of Hyderabad, jedna z najlepších indických univerzít. Podujatie sa uskutočnilo na počesť prominentných osobností fotosyntetického výskumu, prof. Raghavendru, prof. Cramera, a prof. Govindjeeho a pod záštitou Medzinárodnej organizácie pre fotosyntetický výskum. Na konferencii sa zúčastnili a svoje výsledky prezentovali pracovníci Katedry fyziológie rastlín Prof. Ing. Marián Brestič, CSc.,  Doc. Ing. Marek Živčák, PhD., a Ing. Marek Kovár, PhD. Profesor Brestič bol aj členom Medzinárodného organizačného výboru konferencie a spolu s doc. Živčákom mali tú česť byť aj členmi hodnotiacej komisie pre výber najlepších prác mladých vedeckých pracovníkov. Konferencia boli vynikajúco organizačne zabezpečená pracovníkmi hostiteľskej inštitúcie a množstvom dobrovoľníkov. Už tradične na podujatí, mimo domácich účastníkov, dominovali vedci z Japonska, Spojených štátov a Západoeurópskych krajín, ktoré sú lídrami v tejto oblasti výskumu, nestratilo sa však ani Slovensko so šiestimi účastníkmi.  Aj keď tentokrát, na rozdiel od minulých ročníkov, do Indie nezavítali nositelia Nobelovej ceny, na vedeckom fóre odznelo množstvo špičkových prednášok prominentných osobností fotosyntetického výskumu. Konferencia bola aj jedinečným miestom pre vedecké diskusie a neformálne stretnutia a rozhovory s výbornou atmosférou. Účastníci si tak okrem najnovších vedeckých poznatkov a inšpirácie pre vedeckú prácu domov priniesli aj množstvo nových kontaktov a ponúk pre medzinárodnú spoluprácu.

Späť