Nové vedenie FAPZ od 1. februára 2015

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Nové vedenie FAPZ  od 1. februára 2015

Dňa 2. februára 2015 z rúk rektora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD. a za prítomnosti členov Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre, prevzal menovací dekrét novozvolený dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov

doc Ing. Peter Ondrišík, PhD.

Späť