Nitrianske univerzity sa objavili v rebríčku najlepších slovenských univerzít. Na ktorom mieste skončili?

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

SCIMAGO Institutions Rankings uverejnil rebríček najlepších univerzít na svete i na Slovensku. Umiestnili sa v ňom aj obidve nitrianske univerzity.

Aktuálny rebríček SCIMAGO Institutions Rankings 2017 (SIR) zahŕňa aj v tomto roku 12 slovenských univerzít. Univerzita Konštantína Filozofa si v ňom výrazne polepšila. V tohtoročnom rebríčku totiž dosiahla najlepší výsledok od svojho zaradenia do SIR.

Cieľom hodnotenia je poukázať na vedecké, ekonomické a sociálne charakteristiky výskumných inštitúcií po celom svete (cca 130 krajín). Hodnotenie vytvára rebríček podľa kompozitného indikátora, ktorý kombinuje tri hlavné oblasti: výskum (50 %), inovácie (30 %) a spoločenský vplyv (20 %).

Inštitút hodnotil aj 12 slovenských univerzít. zohľadňujú sa len tie, ktoré publikovali aspoň 100 vedeckých dokumentov v celosvetovej databáze Scopus od Elsevier.

UKF v Nitre si v celkovom hodnotení polepšila až o 32 miest a medzi svetovými univerzitami jej patrí 630. miesto. Spomedzi slovenských univerzít skončila na 5. mieste hneď za Žilinskou univerzitou. Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) v Nitre patrí 10. miesto spomedzi slovenských univerzít a 681. priečka vo svete. SOU si proti hodnoteniu z minulého roka polepšila o 1 miesto medzi slovenskými univerzitami, vo svetovom rebríčku si však pohoršila o 6 miest.

UKF v Nitre zaznamenala zlepšenie v oblasti vedy a výskumu, čo prinieslo zlepšenie aj v celkovom umiestnení. Kým v roku 2016 získala UKF v Nitre v celkom hodnotení podľa kompozitného indikátora 80. miesto a vo vede a výskume 73. miesto, podľa hodnotenia SIR 2017 je UKF v Nitre celkovo na 71. a vo vede a výskume na 64. mieste. Nižšie hodnoty dosiahla univerzita v oblasti inovácií a spoločenského impaktu.

Rebríček najlepších slovenských univerzít:

1. (556) Univerzita Komenského v Bratislave
2. (579) Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. (588) Technická univerzita v Košiciach
4. (624) Žilinská univerzita
5. (630) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
6. (638) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. (659) Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
8. (676) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
9. (677) Prešovská univerzita v Prešove
10. (681) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
11. (682) Technická univerzita vo Zvolene
12. (685) Ekonomická univerzita v Bratislave

Späť