Na Slovensku pôsobí 17 špičkových vedeckých tímov, medzi nimi sú aj tímy z nitrianskej UKF a SPU

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Vedec_pixabay.jpg

Najviac špičkových vedeckých tímov má spomedzi slovenských vysokých škôl Univerzita Komenského v Bratislave. V zozname sa však umiestnili aj obe nitrianske univerzity.

Na slovenských vysokých školách pôsobí 17 špičkových vedeckých tímov. Najviac je ich na Univerzite Komenského (UK) v Bratislave, ktorá má sedem špičkových tímov. Vyplýva to z výsledkov druhého kola posudzovania špičkových vedeckých tímov na vysokých školách, ktoré zverejnila Akreditačná komisia na svojej internetovej stránke www.akredkom.sk.

V oblasti humanitných vied uspel napríklad tím z Fakulty stredoeurópskych štúdií na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý sa zameriava na stredoeurópske medziliterárne vzťahy. V oblasti spoločenských a behaviorálnych vied identifikovali špičkový vedecký tím na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. Zaoberá sa sociálnymi kontextmi v lokálnych komunitách. Na UK pôsobí aj špičkový tím s názvom Tím fyziky vysokých energií Bratislava. Tím vznikol na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach má špičkový tím na Prírodovedeckej fakulte. Zaoberá sa výskumom anorganických materiálov. Pri inžinierstve a technológiách identifikovali špičkový tím na Technickej univerzite vo Zvolene, ktorý sa zaoberá štruktúrou a vlastnosťami lignocelulózových materiálov. V oblasti lekárskych, farmaceutických a nelekárskych zdravotníckych vied uspeli opäť dva tímy Univerzity Komenského, a to Translačný výskum onkologických ochorení z Lekárskej fakulty UK a Kardiorespiračný systém a viscerálna bolesť z Jesseniovej lekárskej fakulty UK.

Pri poľnohospodárskych a lesníckych vedách identifikovali dva špičkové tímy na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Vedci sa na tejto univerzite zaoberajú reprodukciou živočíchov a produkčnou fyziológiou plodín. V oblasti matematiky a štatistiky sa presadil aj tím so zameraním na modelovanie neurčitosti a jeho aplikácie na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Výsledky prvej výzvy uverejnili v júni 2015. Na slovenských vysokých školách vtedy identifikovali 37 tímov, z nich 19 pôsobilo na Univerzite Komenského v Bratislave.

Späť