Návšteva z Afganistanu na katedre rastlinnej výroby

vložil: Jozef Polák

Klimatické zmeny ovplyvňujú poľnohospodárstvo na celom svete. Na Katedru rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre zavítali dňa 22.11.2017 vzácni hostia z Afganistanu, ktorí predstavili nové možnosti, ktoré môžu viesť k riešeniu problémov spojených s nedostatkom pôdnej vlahy. Katedru poctil svojou návštevou pán docent Emal Sobat, vedúci Katedry pôdnych vied, a pán docent Quadratullah Rahmati z tej istej katedry, ktorá je súčasťou Poľnohospodárskej fakulty, Herat univerzity v Afganistane. Zahraničnú návštevu sprevádzali zástupcovia firmy PEWAS, ktorá úzko spolupracuje s univerzitou v Herate. Seminár viedol vedúci Katedry rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre, prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. Seminára sa zúčastnili pracovníci katedry a jej doktorandi. Na úvod prof. Pačuta v krátkosti predstavil Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, Fakultu agrobiológie a potravinových zdrojov a Katedru rastlinnej výroby. Prezentácia bola zameraná najmä na pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť a na medzinárodnú spoluprácu. V druhej časti seminára sa ujal slova docent Sobat, ktorý vo svojej prezentácii poukázal na rozdielne klimatické podmienky Afganistanu a Slovenska. V Afganistane prší iba v priebehu troch mesiacov v roku (november až január), kedy spadne maximálne 200 mm zrážok. I preto je ich skladba poľných plodín veľmi úzka (hlavne pšenica a zelenina) a rozdielna v porovnaní so Slovenskom. Pestovanie plodín je v daných podmienkach veľmi náročné a použitie závlah je obmedzené. Z uvedeného dôvodu nadviazali spoluprácu s firmou PEWAS, ktorá je výrobcom prípravku s názvom AQUAHOLDER. Účinok prípravku je založený na zadržiavaní vody a živín v pôde a ich postupnom uvoľňovaní. Rastliny ošetrené týmto prípravkom lepšie prekonávajú nepriaznivé, dlhotrvajúce obdobie sucha, čo im zabezpečuje možnosť lepšie využiť ich produkčný potenciál. Účinok prípravku testovali afganskí vedci v laboratórnych i poľných podmienkach. Výsledky experimentov preukázali opodstatnenie využitia daného prípravku a rozpútali diskusiu o jeho aplikácii na ďalšie plodiny, ako napr. sója, hrach, sezam, či rajčiaky.

Späť