Medzinárodné sympózium o rastlinných fenotypoch

vložil: Jozef Polák

V dňoch 2-6. októbra 2018 sa v austrálskom Adelaide,  uskutočnila konferencia “ The 5th International Plant Phenotyping Symposium“. Konferenciu pod záštitou International Plant Phenotyping Network (IPPN) na ktorej participovalo viac než 200 vedcov z mnohých krajín Sveta hostila The Australian Plant Phenomics Facility (APPF), jeden z lídrov fenomického výskumu vo Svete. Podujatie sa uskutočnilo aj v rámci konštituovania pracovných skupín IPPN. Na konferencii sa zúčastnili a svoje výsledky prezentovali pracovníci Katedry fyziológie rastlín Prof. Ing. Marián Brestič, CSc.,  Doc. Ing. Marek Živčák, PhD. a Ing. Marek Kovár, PhD. Na podujatí, mimo domácich účastníkov, dominovali vedci z Veľkej Británie, Nemecka, USA, Japonska, Číny, Izraela a ďalších krajín, ktoré sú lídrami v tejto oblasti výskumu.  Na vedeckom fóre odznelo množstvo špičkových prednášok prominentných osobností výskumu v oblasti fenotypovania, tak za radov biológov, matematikov a vývojárov technologických riešení. Konferencia ktorá bola situovaná v národnom vínnom centre Austrálie (Australian National Wine Center) bola aj jedinečným miestom pre vedecké diskusie a neformálne stretnutia a rozhovory. Účastníci si tak okrem najnovších vedeckých poznatkov a inšpirácie pre vedeckú prácu domov priniesli aj viacero nových kontaktov a ponúk pre medzinárodnú spoluprácu. Súčasťou bola aj exkurzia vo výskumnom inštitúte Plant Accelerator v rámci APPF, Adelaide, kde boli prezentované špičkové zariadenia pre automatické fenotypovanie.

Späť