Konferencia doktorandov ZOOTECHNIKA 2018 v Českých Budějoviciach

vložil: Jozef Polák

Dňa 14. júna 2018 na Zemědelskej fakulte Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach sa tradične konala konferencia mladých vedeckých pracovníkov ,,ZOOTECHNIKA 2018“ zameraná na problematiku chovu hospodárskych zvierat. Multidisciplinárne zameranie prác umožnilo účastníkom konferencie získať informácie o jednotlivých druhov, resp.  kategórii hospodárskych zvierat a rovnako poskytnúť pohľad na jednotlivé oblasti chovu a ich využitie.

Celkovo bolo odprezentovaných 14 predložených prác, ktoré boli následne publikované v recenzovanom zborníku z tejto konferencie. Predložené práce mali široký záber od problematiky reprodukcie hovädzieho dobytka cez mikroklímu ustajnenia a výživy plemenných býkov až po produkciu a kvalitu mlieka kôz, kvalitu ejakulátu baranov a rentabilitu v chove prasiatok. V tomto roku významný podiel prác bol venovaný chovu a šľachteniu koní, či už analýzou športovej výkonnosti a športových súťaží, kontrolou dedičnosti, ale aj témami zameranými na zdravie koní. Na konferencii sa zúčastnili doktorandi z domácej univerzity, z univerzity MENDELU v Brne a Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre reprezentovala Ing. Monika Ivančíková, ktorá vystúpila s prácou ,,Komparácia športovej výkonnosti a odhadovanej rodokmeňovej hodnoty plemena slovenský teplokrvník“.

SPU v Nitre mala okrem prezentovanej práce zastúpenie aj hodnotiacej komisii. Jedným zo 4-člennej komisie bol doc. RNDr. Milan Margetín, PhD. Komisia vybrala najlepšie príspevky a zároveň vyzdvihla vysokú úroveň publikovaných prác a ich následnú prezentáciu. Ako najlepšiu prácu komisia vyhodnotila príspevok MVDr. J. Vobra na tému ,,Kulhání jako limitujúci faktor reprodukce skotu“. Samostatne bola hodnotená práca z oblasti chovu koní, kde cenu venovala Česká spoločnosť hipologická, ktorú získala Mgr. Ing. A. Baštýřová Brutovská za príspevok venovaný intenzite výskytu gastrointesticiálnych helmintov u koní.

Okrem vedeckého a osobnostného rastu zúčastnených,  vďaka organizátorom konferencie, ktorí zabezpečili príjemné večerné posedenie, bolo umožnené zúčastneným doktorandov v uvoľnenej atmosfére diskutovať nielen o odborných témach a súčasnej situácii v jednotlivých chovoch a praxi,  ale najmä možnosť nabrať cenné kontakty.

Späť