Kam na vysokú v Žiline.

vložil: Jozef Polák

Veľtrh pomaturitného vzdelávania Kam na vysokú sa presunul na Považie, konkrétne do hotela Slovakia v Žiline.

Rovnako ako predchádzajúce dni, tak aj v Žiline sa stredoškolákom  prezentovala aj naša fakulta. Reprezentanti fakulty informovali prítomných uchádzačov o možnostiach štúdia na fakulte, kultúrnych a športových aktivitách, záujmovej činnosti, ubytovacích kapacitách a podmienkach a realite študentského života.

Budúci týždeň veľtrh pomaturitného vzdelávania Kam na vysokú pokračuje 5. februára v Banskej Bystrici, následne 6. februára v Prešove a road show sa ukončí 7. februára v Dome techniky v Košiciach.

 

Späť