Kam na vysokú 2018 sa skončilo

vložil: Jozef Polák

8. februára bol v Košiciach  ukončený 3. ročník interaktívnej výstavy po šiestich krajských mestách  (Trnava 30.1., Nitra 31.1., Žilina 1.2., Banská Bystrica 6.2., Prešov 7.2. a Košice 8.2.) Kam na vysokú 2018.
RoadShow „Kam na vysokú“  je modernou prezentačnou výstavou pomaturitného a celoživotného vzdelávania pre žiakov stredných škôl a ich rodičov, ktorí majú možnosť zistiť si informácie potrebné pri správnom výbere vysokej školy na jednom mieste. Vysoké školy (slovenské a zahraničné) sa prezentovali viacerými interaktívnymi prostriedkami a informovali študentov o možnostiach štúdia na ich školách a uplatnení sa v praxi.  Vystavovatelia v priebehu dvoch týždňov oslovili približne 10 000 študentov stredných škôl.  

            V Košiciach, tak ako aj v predchádzajúcich krajských mestách bol prítomný prezentačný tím FAPZ v zložení prodekana pre štúdium doc. Ing. Milana Šimka, PhD.,   prodekana pre vedu a výskum doc. Ing. Kamila Hudeca, PhD. a zástupcu doktorandov Ing. Márie Holovičovej.

Späť