Jubilejný X. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2018 – TOP4 na FAPZ

vložil: Jozef Polák

Jubilejný X. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2018 – TOP4 na FAPZ

https://www.preveda.sk/conference

Občianske združenie Preveda, organizuje na Slovensku ojedinelým a inovatívnym spôsobom konferenciu pre mladých výskumných pracovníkov zameranú na vybrané obory chemických a prírodných vied:

 

  • biochémia a molekulová biológia
  • biotechnológia a potravinárska technológia
  • analytická chémia
  • organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia
  • environmentalistika
  • biomedicínska fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika, biometria

Poskytuje možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať svoju prácu, interaktívnu diskusiu na odborné témy a získanie plnohodnotnej publikácie príspevkov v recenzovanom zborníku konferencie. Projektom PREVEDA sa podarilo naštartovať cyklus konferencií, ktorých obsah a vysoká výpovedná úroveň napomôžu k udržaniu vzdelanostnej úrovne ako i k zefektívneniu štúdia mladej vedeckej obce.

Jubilejného X. ročníka tejto konferencie sa zúčastnili mladí vedci z Katedry genetiky  a plemenárskej biológie, Ing. Nina Moravčíková, PhD. s príspevkom na tému:“ Bioinformatics tools for analysis of livestock genetic diversity“ a Ing. Kristína Candráková „Vplyv polymorfizmu vybraných génov na BMI a pohlavie u ľudí“ v sekcii Biofyzika, matematické modelovanie, bioštatistika. Je potešujúce, že práca Niny Moravčíkovej sa dostala do výberu TOP4 spomedzi 75 prihlásených prác, a dostala okrem ocenenia možnosť svoj príspevok prezentovať prezentovať v rámci slávnostného vyhodnotenia konferencie, krátkou prednáškou 10+5 minút, ktoré sa uskutočnilo 6.júna 2018 v Bratislave v podobe diskusného semináru na tému 10 rokov PREVEDA "par excellence".

Hosťami podujatia boli aj úspešní riešitelia ERC grantov, prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D., Ing. Milan Vrábel, Ph.D., Doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D., Mgr. Tomáš Eichler, ktorí urobili prierez cez kvantovú evolúciu genetiky, organickú chémiu, spinové hybridy a magnetizmus, či taje spánku a zobúdzania sa, najmä vo vede.

Späť