Ing. Allan Chinambu po 25 rokoch opäť v Nitre

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Pri príležitosti 25. ročného ukončenia štúdia a na pozvanie dekana Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU Nitra pricestoval na svoju Alma mater Ing. Allan Chinambu.  

Ing. Allan Chinambu sa narodil 1. januára 1965 v severozápadnej provincii Zambie, oblasť Zambezi. V rokoch 1971 až 1982 navštevoval, v hlavnom meste Zambie  Lusake,  základnú a strednú školu. V auguste 1987 sa v Bratislave zapísal do jazykového kurzu pre zahraničných študentov. Po úspešnom absolvovaní jazykového prípravného kurzu bol v roku 1989 zapísaný do prvého ročníka na Agronomickú fakultu Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre v odbore zootechnika, ktorú úspešne v roku 1992 ukončil. Po absolvovaní štúdia sa Ing. Allan Chinambu vrátil do rodnej Zambie.

V roku 1993 sa zamestnal na ministerstve poľnohospodárstva, ako poverenec na pozícii provinčného šľachtiteľa pre strednú provinciu, kde dohliadal na chov hospodárskych zvierat. Bol aktívnym účastníkom domácich  a medzinárodných kurzov.  Tými najdôležitejšími  boli 4. medzinárodný kurz o mliečnom poľnohospodárstve pri rozvoji vidieka v Medzinárodnom poľnohospodárskom stredisku (WAC) Wageningen v Holandsku, kurz o Trvalo udržateľnom využívaní a zachovaní poľnohospodárskej biodiverzity organizovaný poľnohospodárskou univerzitou Wageningen, kurz Medzinárodného ústavu rastlinných genetických zdrojov (IPGRI) a Medzinárodného inštitútu pre výskum chovu hospodárskych zvierat (ILRI) v Addis – Abebe v Etiópii.

V roku 1998 postúpil na pozíciu provinčného agrárneho poverenca a bol preložený zo strednej do západnej provincie Zambie. Kontroloval ľudské finančné zdroje pri rozvoji poľnohospodárstva,  v oblasti pestovania plodín, živočíšnej výroby a mechanizácie, riadenia poľnohospodárskych podnikov a rozvoja podnikania.

V oblasti západnej provincie Ing. Allan Chinambu nadobudol presvedčenie, že pôda a klimatické podmienky v tejto časti Zambie sú priaznivé pre produkciu kešu. Z uvedeného  dôvodu vláda Zambie  investovala do rozvoja kešu, s cieľom vytvoriť ďalšie pracovné miesta, zvýšiť životnú úroveň v krajine a chrániť životné prostredie.

V roku 2007 odstúpil z pracovnej pozície na ministerstve poľnohospodárstva.  V júli 2007 založil Asociáciu pestovateľov kešu Zambie, ktorá je súkromnou organizáciou farmárov pestujúcich oriešky kešu. Hlavnou činnosťou združenia je zdokonaľovanie technológie množenia kešu vegetatívnym spôsobom (štepenie), s dôrazom  kladeným na zväčšovanie veľkosti orechov a ich úrody, odolnosti proti chorobám a ďalšie problémy týkajúce sa technologického systému pestovania. Poslaním združenia je aj vytvorenie právnych vzťahov s medzinárodnými inštitúciami, s cieľom vytvoriť predpoklady pre  prosperitu odvetvia v Zambii. Prostredníctvom  združenia pestovateľov kešu Zambia, zambijská vláda uznala kešu za plodinu národného strategického významu. Asociácia pestovateľov kešu v Zambii má v súčasnosti viac ako 3 500 členov, ktorí sú rajonizovaní v 10 okresoch západnej provincie. Združenie pestovateľov kešu v Zambii je členom Africkej  aliancie kešu orieškov, ktorá je členskou organizáciou afrických a medzinárodných inštitúcií.

Späť