Geologicko, pedologická a botanická exkurzia 2019

vložil: Jozef Polák

Katedra pedológie a geológie, v spolupráci s Katedrou botaniky, zorganizovala v dňoch 2.- 5.5.2019 v poradí nepretržite už 31-te terénne geologicko – pôdoznalecko - botanické cvičenie vo vybraných lokalitách Slovenska. Bolo zamerané na overovanie teoretických vedomostí študentov, ktoré nadobudli počas doterajšieho štúdia na univerzite, priamo v teréne.         

Cvičenia sa zúčastnilo 76 študentov zo všetkých fakúlt univerzity. Stalo sa už tradíciou, že počas cvičenia sa k súčasným študentom pridali aj absolventi našej univerzity, ktorí si pripomínajú takto bezstarostné a krásne roky štúdia na našej Alma Mater.

         Prvý deň sme zamierili na južné svahy Starohorských vrchov, nad Banskú Bystricu. Výstup po strmej zjazdovke v lyžiarskom stredisku Šachtičky, až na vrchol „Panského dielu,“ poriadne preveril našu kondíciu.  Počasie nám prialo a preto nebol problém študovať geologický podklad, pôdy a vegetáciu daného územia a z vrcholu sa nám ponúkali nádherné výhľady do diaľky na hrebeň Veľkej Fatry a Nízkych Tatier, na Poľanu, ale aj na hrebeň Kremnických vrchov.

         Druhý deň sme navštívili Slovenský raj. Z rekreačného strediska Čingov sme sa vybrali na Tomášovský výhľad. Tu nám však počasie neprialo a zažili sme ozajstnú „letnú“ búrku s bleskami a hromami. Tomášovský výhľad sme však zdolali aj tak a na nálade nám neubralo ani to, že sme boli dostatočne mokrí a zablatení.

         Tretí deň sme navštívili Nízke Tatry, konkrétne Prečerpávaciu vodnú elektráreň Čierny Váh. Počasie nám opäť prialo a znovu sa nám ponúkali krásne výhľady do ďaleka. Ako na dlani sme mali celú Liptovskú kotlinu, Západné Tatry a časť Vysokých Tatier, ale aj masív Ďumbiera, ba dokonca v diaľke za Veľkým Chočom  sa črtal aj Veľký Rozsutec.

         Atmosféru podujatia sprevádzalo nefalšované nadšenie a zanietenosť účastníkov po praktických vedomostiach, ale aj spoznávanie sa navzájom a vytvorenie výbornej  partie.

Späť