Geologicko - pôdoznalecké a botanické dni Katedry pedológie a geológie a Katedry botaniky

vložil: Jozef Polák

Katedra pedológie a geológie, v spolupráci s Katedrou botaniky, zorganizovali v dňoch 26. - 29. 4 .2018 v poradí už 29-te terénne geologicko-pôdoznalecko-botanické cvičenie. Bolo zamerané na overovanie si teoretických vedomostí, ktoré študenti nadobudli počas semestrov štúdia,  v praxi, teda priamo v teréne. Cvičenia sa zúčastnilo 78 študentov zo všetkých fakúlt univerzity.

Prvý deň bol venovaný južným svahom Veľkej Fatry, z Bystrickej doliny sme vystúpili na Horský hotel na Kráľovej studni. Aj keď nám trošku popršalo, geologický podklad, pôdy a vegetáciu daného územia nebol problém študovať.

Druhý deň sme navštívili Slovenský raj. Rozdelili sme sa na dve skupiny: prvá stúpala roklinou Suchá Belá a druhá sa pustila Prielomom Hornádu. Počasie nám prialo a tak sme mohli priamo v teréne študovať druhohorné vápence, vytvárajúce stavebný materiál toho čarovného miesta Slovenska.

Tretí deň sme venovali histórii Slovenska a navštívili sme Archeoskanzen Havránok nad brehmi Liptovskej Mary. Prešli sme celé osídlenie a potom sme sa na lúke pod skanzenom slnili a obdivovali ešte zasnežené partie Západných Tatier, Kriváňa a hrebeňa Nízkych Tatier.

Výsledkom terénneho cvičenia bolo nielen množstvo praktických vedomostí získaných priamo v teréne, ale aj spoznanie sa navzájom a vytvorenie výbornej partie.

Späť