FAPZ organizovala konferenciu o kvalite mäsa

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Aká je spotreba mäsa na Slovensku a aké mäso preferuje domáci spotrebiteľ? Všíma si jeho kvalitu? Čo sa pripravuje na zlepšenie kvality mäsa na našom trhu? Aj tieto informácie odzneli 1. - 2. júna na medzinárodnej vedeckej konferencii Kvalita mäsa, ktorú organizovala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov a Fakulta biotechnológie a potravinárstva v Kongresovom centre SPU. Zameraná bola na definovanie, tvorbu, produkciu, bezpečnosť, spracovanie a trh s mäsom požadovanej kvality.

Podujatie, na ktorom boli prezentované najnovšie poznatky o tvorbe mäsa v súlade s požiadavkami trhu a racionálnej výživy ľudí, poznatky o inovácii v spracovaní a tvorbe sortimentu mäsových výrobkov a ich zdravotnou bezpečnosťou, otvoril doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD., dekan FAPZ a prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.,  prodekan FBP pre ľudské zdroje, rozvoj a informačné technológie. Následne sa prítomným prihovoril Anton Stredák,  štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ako uviedol, EÚ priznáva existenciu problému nízkej kvality mäsa. „Krajiny EÚ sa dohodli o zriadení webovej stránky pre dvojitú kvalitu potravín, zastrešovať ho bude Slovensko. Portál, ktorý bude zverejňovať informácie o odlišnej kvalite a zložení potravín rovnakej značky pre rôzne trhy, môže napĺňať minimálne šesť krajín EÚ. Očakáva sa, že sa na ňom objavia najmä výsledky porovnaní potravín rovnakej značky kúpených vo viacerých krajinách, ktoré už urobili niektoré krajiny,“ povedal štátny tajomník. Pripomenul, že o tom, aké kvalitné potraviny sú na trhu rozhoduje spotrebiteľ, ktorý by mal byť viac pozorný pri ich nákupe. Tiež informoval, že kontroly v zariadeniach spoločného stravovania vrátane zariadení školského a predškolského stravovania zamerané na zistenie pôvodu – vysledovatelnosť mäsa a mäsových výrobkov a preukázanie ich zdravotnej neškodnosti, preukázali, že väčšina hydinového mäsa pochádzala z Brazílie, Dánska, ČR, Poľska a len 20 % zo Slovenska. „Toto treba zmeniť a uprednostňovať vysledovateľnosť pôvodu mäsa, dostupnosť a uprednostňovanie čerstvého mäsa pred zmrazeným, aby mali domáci výrobcovia šance presadiť sa na trhu,“ povedal A. Stredák. Ministerstvo pripravuje aj Národný potravinový katalóg, s tým cieľom, aby nebolo možné obstarávať potraviny s nízkou kvalitou a rizikom pre zdravie.

Ako informoval  prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc., z FAPZ SPU, spotreba mäsa na Slovensku bola za minulý rok 57, 36 kg na osobu (v roku 2015 to bolo 50,6 kg). Pre porovnanie, vo Švajčiarsku je to 127,9 kg, vo Francúzsku 110 kg. Spotreba bravčového mäsa na Slovensku tvorila v minulom roku 35,8 kg na osobu, hydinového 16,6 kg, hovädzieho 4,82 kg, teľacieho 0,14 kg, kozieho 0,6 kg. Celková denná spotreba živočíšnych bielkovín by mala byť 30 g, na Slovensku je to 25 g.  

Počas prvého dňa odznelo na konferencii 22 príspevkov, bolo vytvorených päť posterových sekcií. Druhý deň prebiehal v Kongresovej sále Agroinštitútu Nitra, bol pripravený v spolupráci s chovateľskými zväzmi a zameraný na prenos poznatkov do praxe. Podujatie vyvrcholilo Chovateľským dňom ošípaných na Výstavisku Agrokomplex.

Späť