FAPZ na výstave Kam na vysokú v Banskej Bystrici 2018

vložil: Jozef Polák

Po krátkej víkendovej prestávke sa 6.2.2018 v rámci plánovanej trasy prezentačných výstav pomaturitného a celoživotného vzdelávania „Kam na vysokú 2018“ začala druhá séria organizovaných podujatí v priestoroch Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici. Tím Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre vo svojom novom zložení úspešne prezentoval fakultu a všetkým záujemcom z radov stredoškolákov poskytol informácie o možnostiach štúdia, uplatnení absolventov a o voľnočasových aktivitách našich študentov.

Späť