Fakulta FAPZ SPU sa predstavila gymnazistom v Báčskom Petrovci a v Kovačici

vložil: Jozef Polák

Stredoškolákom v Báčskom Petrovci a Kovačici predstavili študijné programy, ktoré ponúkajú jednotlivé fakulty SPU, informovali ich o možnostiach ubytovania, stravovania, zahraničných stáží, praxe, brigád, ale aj športového a kultúrneho vyžitia v Nitre. Dolnozemskí Slováci, ktorí dodnes žijú v slovenských obciach v Srbsku, si už viac ako štvrťstoročie zachovávajú svoju kultúru a tradície. Rozprávajú krásnou mäkkou slovenčinou, v ktorej badať viacero archaizmov. Typická je ich pohostinnosť a výborné jedlo, ktoré v multietnickej Vojvodine spája to najlepšie zo srbskej, maďarskej a slovenskej kuchyne.

srbsko

Srbských stredoškolákov zaujímali študijné programy, možnosti ubytovania, stravovania, zahraničných stáží, praxe, brigád a i.

Foto: archív MŠ

Späť