Erasmus plus so Štátnou poľnohospodárskou univerzitou v Moldavsku

21.08.2017 09:40:44 vložil Jozef Polák (počet komentárov: 0)

Erasmus plus so Štátnou poľnohospodárskou univerzitou v Moldavsku

Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti pripravil návrh projektu v rámci programu Erasmus+ pre rok 2017 pre Štátnu poľnohospodársku univerzitu v Kišinevev v Moldavsku, ktorý bol úspešne schválený na realizáciu. Doc. Ing. Ján Brindza, CSc. počas pracovnej cesty v Moldavsku prerokoval obsahové zameranie projektu a  výber účastníkov pre mobilitný program s rektorom uvedenej univerzity pánom prof. Liviu Volconovici  za prítomnosti prorektorky pre zahraničnú spoluprácu pani prof. Cristina Coşciug.  Počas pracovného stretnutia boli súčasne aktualizované aktivity spolupráce s niektorými odbornými pracoviskami v oblasti výmenných pobytov doktorandov a výskumných pracovníkov, prípravy spoločných projektov a organizovania spoločných vedeckých podujatí.  

iobbb

 

 

Foto: Pracovné rokovanie s rektorom Štátnej poľnohospodárskej univerzity v Kišineve ( foto archív)

Späť